Jordbær fra friland til veksthus

Med sine milde vintre og lange vår har Rogaland gode forhold for tidligproduksjon av bær. Med bærdyrking under tak styrer veksthusgartnere på Sola nå etter klimalogg fremfor kalender.

Med sine milde vintre og lange vår har Rogaland gode forhold for tidligproduksjon av bær. Med bærdyrking under tak styrer veksthusgartnere på Sola nå etter klimalogg fremfor kalender. 

Vi har hørt det før, og kommer til å høre det også i år. Tidlig i mai meldes det om de første norske jordbæra fra Jæren. Med sine milde vintre og lange vår har Rogaland gode forhold for tidligproduksjon av bær. Fem aktive dyrkere innen jordbær og bringebær har tatt tak i disse mulighetene og etablert en betydelig tidlig-produksjon ved bruk av plasttunneler og veksthus. En egen nettverksgruppe sammen med Bioforsk skal gjøre de enda dyktigere. De møtes jevnlig, deler kunnskap og har tatt i bruk klimalogging og planteregistrering som styringsverktøy.

Jordbær har ulike krav til temperatur på de ulike utviklingsstadiene gjennom vekstsesongen. Derfor registrerer produsentene temperaturer og utvikling av plantene som overføres til Bioforsk på Særheim. Herfra får de diagram som viser utviklingsstadiene på plantene og varmesum hos den enkelte produsent. Dermed får de hver uke opplysninger som brukes til å styre egen produksjon.

Jordbærdyrking i tunnel
Bærdyrking under tak styrer veksthusgartnere på Sola nå etter klimalogg fremfor kalender (Foto: ©Mimsy Møller/Dagsavisen/Samfoto)

 

Til toppen