Jordbruket innleder forhandlinger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag meddelte i dag klokken 11.00 at de vil innlede jordbruksforhandlinger med Staten.

De to organisasjonene overrakte statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, et felles skriv der de redegjorde for beslutningen. Partene møtes igjen i dag kl. 13.00. Resultatet av forhandlingene skal være avklart før 16.mai.

Kontaktperson i landbruks- og matdepartementet:
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik: 48140477  

Til toppen