Jordbrukets krav

Jordbruket krever en økning i inntektene på 35.000 kroner pr årsverk, som innebærer at rammen for jordbruksoppgjøret må heves med 1500 millioner kroner.

Jordbruket krever en økning i inntektene på 35.000 kroner pr årsverk, som innebærer  at rammen for jordbruksoppgjøret må heves med 1500 millioner kroner.

Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, mottok i dag kravdokumentet fra jordbrukets forhandlingsleder, Nils T. Bjørke og fra leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 965 millioner av kravet er økte bevilgninger over statsbudsjettet, mens 365 millioner er prisøkninger.

- Et krav som tilsvarer 35.000 kroner per årsverk, etter at kostnadsøkning er dekket inn, er meget høyt. Spesielt er det krevende at hele 75 prosent av kravet er forutsatt finansiert ved økte budsjettoverføringer, sier statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell.

Forsell poengterer at jordbruksavtalen er en næringsavtale for bønder som private næringsdrivende. - Det er derfor ikke uten videre lett å sammenligne tall og krav i et jordbruksoppgjør med tall for lønnsoppgjør, sier Leif Forsell.

Staten vil presentere sitt tilbud den 6. mai, og etter planen skal jordbruksforhandlingene være sluttført innen 17. mai.

Fra dagens pressekonferanse, fra v: Statens forhandlingsleder Leif Forsell, leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag og leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag under overrekkelsen av jordbrukets krav i årets jordbruksforhandlinger.
Fra dagens pressekonferanse, fra v: Statens forhandlingsleder Leif Forsell, leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag og leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag under overrekkelsen av jordbrukets krav i årets jordbruksforhandlinger. (Foto: LMD)
Til toppen