Jordbruksoppgjøret behandlet i Stortinget

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har deltatt i debatt på Stortinget i behandlingen av Jordbruksoppgjøret 2014 - endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har deltatt i debatt på Stortinget i behandlingen av Jordbruksoppgjøret 2014 - endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Behandling i Stortinget
Proposisjoner og meldinger fra regjeringen behandles i stortingskomiteen som har fagansvar for saken. Etter innstilling fra komiteen behandles forslaget i plenum i Stortinget. Komiteen kan foreslå at representantforslaget bifalles, eller at det oversendes til regjeringen for utredning og uttalelse, eller at det avvises. Det er regjeringens plikt å rapportere framdrift og behandling som er vedtatt av Stortinget.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Stortinget i dag.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Stortinget i dag. (Foto: Nett-TV Stortinget)

 

Til toppen