Killengreens lederengasjement i Difi forlenget

Ingelin Killengreen ble 30. oktober i fjor tilsatt som midlertidig direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for perioden 1. desember 2013 til 31. mai 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet forlenger nå engasjementet.

Killengreen fikk som mandat å foreta en evaluering av Difis rolle og oppgaver. Engasjementet forlenges fram til evalueringen er sluttført i første kvartal av 2015.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen