Kjøretøy skal kunne holdes igjen med hjullås

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi skal hindre at useriøse transportører stikker av fra bøter og gebyrer i trafikken. Derfor vil vi åpne for å ta i bruk hjullås, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag om endring i vegtrafikkloven som gjør det mulig å holde tilbake kjøretøy til bøter og gebyrer er betalt.

Forslaget ble lagt fram i statsråd i dag. Forslaget er en del av regjeringens omfattende satsing for økt trafikksikkerhet og ryddigere konkurranseforhold i transportnæringen.

Endringen vil gjøre det mulig for Statens vegvesen, tollvesenet og politiet å holde kjøretøy tilbake, om nødvendig ved hjelp av hjullås.

Dette gjelder også i tilfeller der boten ikke vedtas. Det skal ikke lenger være et krav om at boten skal være vedtatt eller fastsatt ved dom, før man kan holde tilbake kjøretøyer, slik det er i dag.  Nytt er også at man skal kunne holde tilbake kjøretøy uavhengig av hvor føreren er bosatt.

I tillegg åpnes det for å holde tilbake kjøretøy til sikring av gebyr og omkostninger.

– Vi har sett at særlig utenlandske sjåfører unndrar seg bøtene de får og det er uheldig. Derfor er det nødvendig å utvide adgangen til å holde tilbake kjøretøy, sier Solvik-Olsen.

Regjeringen har det siste året innført en rekke tiltak for å øke trafikksikkerheten og bedre konkurranseforholdene i transportnæringen. Blant tiltakene er firedoblet kontrollvirksomhet, strengere krav til dekk og krav om obligatorisk bombrikke.

- Vi strammer til for å sikre konkurranseevnen til de seriøse aktørene innen bransjen. Da må vi sende tydelige signaler om at kjøretøy må være i god stand og sjåførene må forholde seg til norske lover og krav, og at kostnaden ved å jukse er høy, sier Solvik-Olsen.

Les lovforslaget her