Klarsignal til byggingen av det nye Narviksenteret

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Kunnskapsdepartementet har i dag gitt grønt lys til byggestart av Narviksenteret. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 foreslår regjeringen å gi Narviksenteret tilsagn om ytterligere 7,8 millioner kroner i statstilskudd til finansieringen.

Kunnskapsdepartementet har i dag gitt grønt lys til byggestart av Narviksenteret. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 foreslår regjeringen å gi Narviksenteret tilsagn om ytterligere 7,8 millioner kroner i statstilskudd til finansieringen.

 

Dette kommer i tillegg til de 84,4 millioner kroner som det tidligere er gitt tilsagn om. 

–Når Narviksenteret med krigsmuseet flytter inn i det nye bygget, vil det gi krigshistorien i Narvik riktig plass og oppmerksomhet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Planlagt byggestart er andre kvartal 2014, og bygget skal etter planen stå ferdig i 2015/2016 i det nye næringsbygget på Narvik Torv. 

Narviksenteret arbeider med å fremme kunnskap om og forståelse for fred og menneskerettigheter. Dette skjer gjennom dokumentasjon og formidling av krigs- og okkupasjonshistorien i Nord-Norge. Narviksenteret med krigsmuseet tilbyr også opplæringstilbud om fred og menneskerettigheter til barn og unge. 

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2013 ga Stortinget Kunnskapsdepartementet fullmakt til å gi tilsagn om tilskudd til Narviksenteret med krigsmuseet på 81,5 millioner kroner (prisjustert til 84,4 millioner kroner). Tilskuddet skal dekke byggekostnader for Narviksenterets del av bygget. Med et ytterligere tilsagn om statstilskudd på 7,8 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, i tillegg til andre bidrag, vil Narviksenteret kunne finansiere sin del av bygget.

Til toppen