Klarspråkprisen 2013 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vinner av klarspråkprisen 2013 er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Dette er første gang et departement vinner klarspråkprisen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner delte ut Klarspråkprisen 2013 til statssekretær Maria Hoff Aanes og fagdirektør Ragnhild Samuelsberg.

Vinner av klarspråkprisen 2013 er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Dette er første gang et departement vinner klarspråkprisen.

- Jeg er stolt over at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er det første departementet som mottar Klarspråkprisen. Den vil inspirere oss til å fortsette vårt arbeid med klarspråk, sa statssekretær Maria Hoff Aanes da hun tok i mot prisen. 

I følge juryen har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet oppnådd svært gode resultater. Disse viser seg i tekstene, i nybrottsarbeidet med grundige retningslinjer og gjennom en ekstern undersøkelse av hvordan mottakerne forstår dokumentene.

- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har arbeidet systematisk og målrettet for å skrive klart og forståelig og er en verdig vinner, sa kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I juryen for Klarspråksprisen 2013 sitter professor på UiO Kjell Lars Berge (leder), tidligere direktør i Innovasjon Norge, Gunn Ovesen; filolog Ola Breivega og forfatter Ragnfrid Trohaug.

Til toppen