Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klart for kommunereform

Innlegg sendt landets aviser juni 2014

Det er nå bred enighet om behovet for en kommunereform, målene for reform, de økonomiske virkemidlene og oppstart høsten 2014.

Nå starter en av de største velferdsreformene på 50 år. Kommunereformen skal sikre gode skoler, barnehager, eldreomsorg og andre viktige tjenester i ti-årene som kommer. Til høsten går vi i gang.

Det er klart etter at Stortinget nylig behandlet regjeringens kommunereform. Det er nå bred enighet om behovet for reform, målene, de økonomiske virkemidlene og oppstart høsten 2014.

Velferd og lokaldemokrati
Målet med kommunereformen er å sikre gode velferdstjenester til oss alle: Gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna våre. Det handler også om å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest: Barn som trenger barnevernet, rusmisbrukere, mennesker med psykiske helseutfordringer, og de som faller utenfor.

For å få til gode tjenester og attraktive lokalsamfunn trenger vi et lokaldemokrati hvor politikerne har reell makt og i mindre grad blir styrt av staten.

Jeg vil rett over sommeren invitere alle kommuner til å starte nabopraten. Sammen bør kommunene diskutere hvilke utfordringer de har og viktigst av alt; hva kan kommunene få til sammen. En lang rekke kommuner er allerede i gang med diskusjonen.

Ser etter muligheter
Dagens grenser ble satt for 50 år siden. Mye har endret seg, og mange opplever grensene som et hinder. Noen unge jenter oppsummerte i Fædrelandsvennen situasjonen slik:
Jeg vil helst bli en del av Kristiansand. Det er en større by med flere muligheter, sier Sunniva (16). Emily og Sandra er enige.
-
Selv om vi blir en del av Kristiansand, vil vi fortsatt være Lillesand. Lillesand er Lillesand, uansett, sier jentene. De synes en sammenslåing med Kristiansand kan være greit, men en samling av Agder-fylkene er viktigere.
-
Jeg ville helst gå på skole i Kristiansand, men fikk ikke lov siden den ligger i et annet fylke, sier Sunniva.”

Jeg har ikke synspunkter på hvem som bør slå seg sammen. Den diskusjonen må tas lokalt. Men jentene har gode poeng. De er opptatt av muligheter og av tjenester. Det viser hvordan innbyggerne tenker. Lokalsamfunnet må utvikle seg.

Hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi kommunene er grunnmuren i velferdssamfunnet, det er kommunene som sikrer oss de viktigste tjenestene i mange faser i livet. De er avgjørende for gode lokalsamfunn over hele landet. Og en grunnmur som skal stå i mange år, den må vedlikeholdes og forsterkes.

Alle kommuner inviteres med
Landets fylkesmenn får nå ansvaret for å sette i gang prosessene lokalt og regionalt. Også kommunesektorens interesseorganisasjon KS er tiltenkt en rolle i det regionale arbeidet. Vi vil også utarbeide en verktøykasse. Der vil kommunene finne metoder for blant annet å se på hva som er utfordringene lokalt og regionalt, og hvilke muligheter ulike inndelingsalternativ vil gi.

Kommunene skal lytte til innbyggerne i prosessen. Vi vil skissere ulike måter kommunene kan involvere innbyggerne for å få en god lokal forankring av reformen.

Se mulighetene
Stortinget har sagt sitt, og vi i regjeringen skal lage gode verktøy. Men det hviler et tungt ansvar på kommuner og lokalpolitikere for å vise lokalt lederskap.

Mulighetene er mange for kommuner som ser fremover, både til å videreutvikle eget samfunn, påvirke egen region og sikre gode fagmiljøer og tjenester til innbyggerne.

Jeg gleder meg til å invitere alle landets kommuner med i diskusjonen om hvordan vi sikrer gode solide velferdskommuner og et levende lokaldemokrati i fremtiden!

Til toppen