Utlyser 1,5 milliarder kroner til regnskogstiltak

Om lag 1,5 milliarder kroner skal brukes til å støtte sivilt samfunns arbeid for reduserte klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse. Dette er den største utlysningen til sivilt samfunns deltakelse i dette arbeidet til nå. Støtten vil gå til organisasjoner som arbeider innenfor klima- og skogprosjektets temaområder i perioden 2016 til 2020. Ordningen kanaliseres gjennom Norad, som har støttet organisasjoner over klima- og skogprosjektet siden 2009.

Om lag 1,5 milliarder kroner skal brukes til å støtte sivilt samfunns arbeid for reduserte klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse. Dette er den største utlysningen til sivilt samfunns deltakelse i dette arbeidet til nå. Støtten vil gå til organisasjoner som arbeider innenfor klima- og skogprosjektets temaområder i perioden 2016 til 2020. Ordningen kanaliseres gjennom Norad, som har støttet organisasjoner over klima- og skogprosjektet siden 2009. 

Støtten vil deles ut til prosjekter som arbeider innenfor følgende områder:

  • Rettighetsarbeid for urfolk og andre befolkningsgrupper som avhenger av skogen
  • Grønn vekst og privat sektor-arbeid
  • Lovlighet, transparens og godt styresett
  • Bidrag til å skape internasjonal enighet om REDD+

-Disse områdene har vi identifisert som spesielt viktige for at klima- og skogprosjektet skal lykkes enda bedre framover. Sivilt samfunn spiller en svært viktig rolle i skogbevaring, enten det er som vaktbikkjer eller samarbeidspartnere. Støtten til det sivile samfunn har allerede gitt svært gode resultater innenfor det helthetlige satsingen på regnskog. Derfor er jeg glad for å støtte dette viktige arbeidet helt fram til 2020, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Se evaluering av klima- og skogprosjektet her

Les mer om utlysningen hos Norad

Til toppen