Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klimatopper samlet på Svalbard

- Vi er inne i en avgjørende periode for internasjonal klimapolitikk. I Ny-Ålesund samlet vi nøkkel-aktører for å diskutere hvordan vi kan dra i samme positive retning, forteller klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

- Vi er inne i en avgjørende periode for internasjonal klimapolitikk. I Ny-Ålesund samlet vi nøkkel-aktører for å diskutere hvordan vi kan dra i samme positive retning, forteller klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Årlig miljøsamling i Ny-Ålesund
I år var Tine Sundtoft vertskap for Ny-Ålesundsymposiet 26.-28.mai. Håndplukkede deltakere fra inn- og utland tok den lange reisen til Svalbard. Leder for FNs klimapanel Rajendra Pachauri, leder for Klimakonvensjonen Christiana Figueres og tidligere president i Mexico Felipe Calderón var blant deltakerne.

Siden 2007 har politikere, næringslivsaktører, forskere og representanter fra miljøorganisasjoner årlig kommet sammen i Ny-Ålesund for å diskutere miljøutfordringer og løsninger.

- Ingen andre steder i verden ser vi klimaendringene så tydelig som i Arktis. Å samles i Ny-Ålesund hjelper oss til å forstå alvoret i klimautfordringene, forteller Sundtoft.

I Arktis skjer oppvarmingen mye raskere enn i resten av verden. Sommer-isen i Arktis har minsket med 14 prosent hvert tiår siden målingene startet i 1979.

Viktige innspill fram mot klimaforhandlingene
-Vi har hatt nyttige og spennende samtaler her i Ny Ålesund siden mandag. Jeg drar hjem med viktige innspill etter samlingen med både næringsliv, forskere, politikere og NGOer. Det er klart for meg at vi trenger en forpliktende avtale i Paris i 2015 og at vi må ha en pris på karbon. For å få til dette trenger vi et godt samarbeid mellom næringslivet og myndighetene, sier Tine Sundtoft.
Les hele Sundtofts avslutningstale her (pdf).

Norge skal bidra til gode løsninger
I Paris neste år skal verden bli enig om en global klimaavtale. Et viktig stopp på veien til Paris er høynivå-møtet om klima i New York i september i år, som FNs generalsekretær Ban Ki-moon har invitert til. På denne måten ønsker han å løfte klimaspørsmålet opp på det høyeste politiske nivået.
Sundtoft forteller at Norge skal være en aktiv pådriver i prosessen fram mot klimatoppmøtet i Paris.

- Jeg skal jobbe for en ambisiøs og bindende klimaavtale i Paris. En avtale hvor alle de store utslippslandene er med, og alle land trapper opp kampen mot klimaendringene, sier hun.

Fakta: Ny-Ålesund Symposium arrangeres av Kings Bay AS i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Norges Forskningsråd. DNV GL er sponsor og medarrangør. Les mer om symposiet her.

 
Håndplukkede deltakere fra inn- og utland var med på Ny Ålesund Symposiet Leder for FNs klimapanel Rajendra Pachauri, leder for Klimakonvensjonen Christiana Figueres (her nr 2 fra venstre) og tidligere president i Mexico Felipe Calderón var blant deltakerne.(Foto: Camilla Pettersen, KLD)
Til toppen