Kommunal- og moderniseringsministeren vitjar Dyrøy og Harstad

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vitjar Dyrøyseminaret 23. september. Der opnar han konferansen. På ettermiddagen vitjar statsråden Harstad.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vitjar Dyrøyseminaret 23. september. Der opnar han konferansen. På ettermiddagen vitjar statsråden Harstad.

Program for statsråd Sanner:

Kl. 09.30 – 11.50:

Dyrøyseminaret, Arvid Hanssen-huset, Brøstadbotn.
Opningsinnlegg – Framtidas Noreg.

Kl. 15.00 – 16.00:

Møte med Statoil, Medkila, Harstad
Tema: Korleis utvikla og rekruttera kompetent arbeidskraft?
Statsråden kan gi kommentarar til media i etterkant av møtet.

Kl. 16.30 – 17.30:

Møte med Harstad kommune i Rådhuset, Harstad
Tema: Bjarkøyprosessen – erfaringar og nye moglegheiter.

Pressekontakt: Seniorrådgjevar Agnar Kaarbø, 974 82 408

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen