Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Oslo 6. november.

Temaene som tas opp er blant annet forebygging av muslimsk og høyreradikal ekstremisme i Norge og Sverige.

Blant innlederne:

  • Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
  • Jon Fitje Hoffmann, fagdirektør ved strategisk analyse i Politiets sikkerhetstjeneste 
  • Christer Mattsson, leder av Toleransprosjektet i Kungälv
  • Kamran Amir Sheikh, Studentimam i Muslimsk studentsamfunn ved Universitetet i Stavanger 

Konferansen er gratis, lunsj er inkludert.

Til toppen