Konferanse om fremtidens skole

Hva kan vil lære av Curriculum for Excellence i Skottland? Key Competences i New Zealand? Eller vil du lære mer om den nye Folkeskolereformen i Danmark?

Hva kan vil lære av Curriculum for Excellence i Skottland? Key Competences i New Zealand? Eller vil du lære mer om den nye Folkeskolereformen i Danmark? Da har du sjansen 17 og 18. november.

Ludvigsen-utvalget har invitert til konferanse om fremtidens skole, og innleggene vil overføres her på nett-tv.

Mandag 17. november

13.00-13.30: Utvalgets arbeid. Utvalgsleder Sten Ludvigsen

13.30-14.30: Experiences from New Zealand. An introduction to  the New Zealand Curriculum. Professor Dr. Claire Sinnema, University of Auckland

15.00-16.00 Den nye Folkeskolereform i Danmark. En introduksjon til de danske læreplanene. Professor Jens Rasmussen, Aarhus University og utvalgsmedlem. 

Tirsdag 18. november

08.45-09.45: Curriculum for Excellence: learning for the future. Louise Hayward, Professor, University of Glasgow og Graham Norris Assistant Director, Education Scotland.

Ludvigsen-utvalget - Fremtidens skole - skal vurdere hva slags kompetanse elever vil trenge i et samfunns- og arbeidsliv om 20-30 år. Forbereder dagens skole i tilstrekkelig grad elevene på livet etter skolen? 

Utredningen Elevenes læring i fremtidens skole ble overlevert kunnskapsministeren i september. Utvalgets endelige anbefalinger presenteres i juni. Innspillskonferansen er et skritt på veien.

Lenke til utvalgets blogg

Til toppen