Konseptvalg for Sverdrup-funnet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Departementet er opptatt av at det offentlige ordskiftet er mest mulig basert på fakta og kunnskap, det gjelder også knyttet til konseptvalget for Sverdrup-funnet.

Departementet er opptatt av at det offentlige ordskiftet er mest mulig basert på fakta og kunnskap, det gjelder også knyttet til konseptvalget for Sverdrup-funnet.

På grunn av stor interesse for kraftløsningen til Johan Sverdrup-utbyggingen la departementet 21. februar ut en sak på departementets hjemmeside vedrørende kraft fra land til Utsirahøyden. Eierne av Sverdrup-funnet har nå tatt konseptvalg. Underlagsmaterialet og resultater fra konseptstudier er, i tråd med vanlig praksis, gjort tilgjengelig for myndighetene. Departementet har valgt å gjøre tilgjengelig de deler av dette materialet som er knyttet til kraftløsningen, men ikke det som er å anse som forretningshemmeligheter, les her.