Konsesjon til Hamang transformatorstasjon i Sandvika

Olje- og energidepartementet har i dag tatt innsigelsen fra Bærum kommune til følge, og gitt Statnett SF konsesjon til en kompakt gassisolert transformatorstasjon (SF6-anlegg). Anlegget vil sikre kraftforsyningen i området, og vil gi mulighet for å ta i bruk Hamangtomten til boligutvikling.

Olje- og energidepartementet har i dag tatt innsigelsen fra Bærum kommune til følge, og gitt Statnett SF konsesjon til en kompakt gassisolert transformatorstasjon (SF6-anlegg). Anlegget vil sikre kraftforsyningen i området, og vil gi mulighet for å ta i bruk Hamangtomten til boligutvikling.

 - Ombyggingen av Hamang transformatorstasjon er viktig for å sikre god kraftforsyning for denne delen av Akershus og Oslo. Dette vedtaket åpner for at Hamangtomten kan utvikles til boligbygging, samtidig som kraftforsyningen og forsyningssikkerheten ivaretas. Jeg har håp om at Bærum kommune utnytter de mulighetene dette vedtaket gir for boligutvikling i et sentralt knutepunkt i hovedstadsregionen, sier olje- og energiminister Tord Lien

Statnett hadde søkt om konsesjon til to alternative løsninger for ombygging av Hamang transformatorstasjon i Sandvika i Bærum - et konvensjonelt åpent transformatoranlegg plassert på den eksisterende tomten og et mindre arealkrevende SF6-anlegg. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga konsesjon til et konvensjonelt anlegg på dagens tomt. Bærum kommune fremmet innsigelse til NVEs vedtak som også ble påklaget av foreninger og beboere i området.

Departementet har i klagesaken lagt vekt på ny og oppdatert informasjon om verdien av det frigjorte arealet og byggekostnader for de respektive løsningene.

Til toppen