Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsesjon til seks småkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag avgjort seks klagesaker knyttet til småkraftverk i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konsesjonsvedtak er opprettholdt i alle sakene. Totalt vil prosjektene gi om lag 78 gigawattimer (GWh) fornybar kraftproduksjon, noe som utgjør årsforbruket til i underkant av 4000 husstander.

Olje- og energiminister Tord Lien offentliggjorde avgjørelsene på Småkraftdagane på Hell i Sør-Trøndelag.

- Småkraft viktig for regjeringen. Ikke bare på grunn av kraften den gir, men også på grunn av de mulighetene til lokal næringsutvikling og verdiskaping den fører til. Prosjektene som i dag får konsesjon har en god balanse mellom landskap, naturmangfold, energiproduksjon og verdiskaping, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Tverrelva kraftverk i Sortland og Kvæfjord kommuner i Nordland og Troms fylker

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Tverrelva kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 8,6 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs konsesjon vil ha akseptable konsekvenser for landskap, friluftsliv, biologisk mangfold og andre berørte interesser.

Rangåa kraftverk i Klæbu kommune i Sør-Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Rangåa kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 4,9 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs konsesjon vil ha akseptable konsekvenser for friluftsliv, biologisk mangfold og andre interesser som blir berørt.

Laupen kraftverk i Rana kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Laupen kraftverk. Kraftverket vil bidra til en årlig produksjon på om lag 22,6 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs konsesjon vil ha akseptable konsekvenser for uberørt natur, landskap, reindrift og andre berørte interesser.

Veiski kraftverk i Sørfold kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Veiski kraftverk. Kraftverket vil bidra til en årlig produksjon på om lag 20 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs konsesjon vil ha akseptable konsekvenser for uberørt natur, landskap, reindrift og andre berørte interesser.

Reinåa kraftverk i Meråker kommune i Nord-Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Reinåa kraftverk. Kraftverket vil bidra til en årlig produksjon på om lag 14 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs konsesjon vil ha akseptable konsekvenser for landskap, biologisk mangfold, reindrift og andre berørte interesser.

Sagelva kraftverk i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Sagelva kraftverk. Kraftverket vil bidra til en årlig produksjon på om lag 7,85 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs konsesjon vil ha akseptable konsekvenser for landskap, reindrift og andre berørte interesser.

Til toppen