Konstitusjon av politimester i Østfold politidistrikt

Jon Steven Hasseldal (43) er i statsråd i dag konstituert som politimester i Østfold politidistrikt til og med 31. desember 2015.

Hasseldal har solid og variert politifaglig erfaring samt lang erfaring som leder. Han har vært ansatt som politibetjent ved Oslo politikammer, Arendal politikammer og ved Utrykningspolitiet i perioden 1991 til 2001. Han har vært rådgiver/observatør for UNMIK i Kosovo i 2000-2001. Fra 2001 arbeidet han som etterforsker ved Arendal politistasjon og fra 2002 som plan og beredskapsplanlegger ved Agder politidistrikt. Hasseldal var politiførstebetjent og senere lensmann ved Froland lensmannskontor i perioden 2005 til 2007. Fra 2007 var han distriktsleder ved Utrykningspolitiet i Agder og Rogaland frem til han i 2010 ble driftsenhetsleder/politistasjonssjef ved Agder politidistrikt. Fra 2011 har han vært politimester i Sunnmøre politidistrikt på åremål.

Hasseldal har befalsutdanning og eksamen fra Politiskolen. Han har grunnfag i privatrett og offentlig rett samt høgskoleutdanning i offentlig administrasjon og ledelse. Han har videreutdanning fra Politihøgskolen i funksjonsrettet ledelse, ledelse og organisasjonsutvikling og topplederkandidatprogrammet.

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at det skal foretas en begrensning i åremålsperioden for politimestre, og at det inntil videre skal foretas konstitusjoner av politimestre begrenset til 31. desember 2015. Dette med bakgrunn i at Politianalysen har vurdert politidistriktstrukturen og at en ikke skal komme i en situasjon med et visst antall overtallige politimestre dersom oppfølgingen av Politianalysen resulterer i en reduksjon i antall politidistrikter.

Til toppen