Kornprisene svinger med uroen i Ukraina

Internasjonale hvetepriser har variert sterkt den siste tiden, særlig på grunn av den politiske ustabiliteten i Ukraina. I tillegg har tørt vær i USA bidratt til høyere priser.

Urolighetene i Ukraina bidro til at internasjonale hvetepriser var ustabile, men stort sett stigende i februar og mars. Samtidig skaper tørt vær, blant annet i USA, bekymring for såingen av høstens avling.

Ukraina skaper urolige markeder
Korneksporten fra Ukraina er så langt ikke påvirket av uroen, men spekulasjoner og usikkerhet rundt utviklingen forsterker prissvingningene. Selv om Ukraina kun står for snaue 3 prosent av verdens produksjon av henholdsvis hvete og mais, bidrar de med 6 prosent av den totale hveteeksporten. Hele 16 prosent av maisen på verdensmarkedet kommer fra Ukraina.

Både Russland og Ukraina er også store eksportører av solsikkemel, og mye av varene som nå er tilgjengelig kommer derfra. Som følge av den politiske situasjonen i området, har prisene på både mais og solsikkemel økt den siste tiden.

Venter gode hveteavlinger
Prissvingningene til tross, det er ventet god tilgang på hvete i inneværende kornår. Det amerikanske landbruksdepartementet, USDA, hevet i mars anslaget for den globale hveteavlinga i 2013–2014 til rekordhøye 713 millioner tonn.

Hveteåker
Urolighetene i Ukraina bidro til at internasjonale hvetepriser var ustabile, men stort sett stigende i februar og mars. (Foto: LMD)
Til toppen