Kraft fra land - Utsira

Olje- og energiminister Tord Lien har i dag sendt svar på representantforslag 58 S (2013-2014) om å sikre kraft fra land-løsning for hel Utsirahøyden samt svar på spørsmål knyttet til forslaget.

Olje-og energiminister Tord Lien har i dag sendt svar på representantforslag 58 S (2013-2014) om å sikre kraft fra land-løsning for hele Utsirahøyden samt svar på spørsmål knyttet til forslaget.

Les representantforslaget her

Les svar fra olje-og energiministeren her

Les svar på spørsmål knyttet til representantforslaget her

Til toppen