Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kroatia med i EØS

Avtalen som gjør Kroatia til en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ble undertegnet i dag. Avtalen trer formelt i kraft 12. april. Dette åpner nye muligheter for et tettere samarbeid mellom Norge og Kroatia.

Kroatias viseutenriksminister Joško Klisović, Norges ambassadør Atle Leikvoll, Liechtensteins ambassadør Kurt Jäger, Islands ambassadør Thorir Ibsen og Hellas’ ambassadør Theodoros N. Sotiropoulos.

Avtalen som gjør Kroatia til en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ble undertegnet i dag. Avtalen trer formelt i kraft 12. april. Dette åpner nye muligheter for et tettere samarbeid mellom Norge og Kroatia.

Kroatia ble medlem i EU 1. juli 2013. Forhandlingene om utvidelsen av EØS med Kroatia varte fram til desember i fjor. Samtykke til ratifikasjon av avtalen ble gitt av Stortinget den 8. april.

Ved siden at EØS-avtalens bestemmelser nå også gjelder for Kroatia, innebærer avtalen EØS-midler til sosial og økonomisk utjevning for perioden 1. juli 2013 – 30. april 2014. Midlene vil også legge forholdene til rette for et tettere økonomisk og politisk samarbeid med Kroatia.

Det norske bidraget er på om lag 78 millioner kroner. Innsatsområdene for EØS-midlene vil bli nærmere definert i en rammeavtale med Kroatia som ventelig vil bli undertegnet innen utgangen av april.

Det var viktig for Regjeringen å sikre markedsadgangen for norsk sjømat til EU som følge av utvidelsen av EØS-området. Gjennom forhandlingene fikk Norge gjennomslag for en økt sildekvote på i alt 1400 tonn.

Regjeringen har besluttet foreløpig ikke å benytte seg av retten i avtalen til å begrense arbeidsinnvandringen fra Kroatia. Sverige, Danmark og Finland har gjort det samme. Kroatia er et lite land og det er forventet liten arbeidsinnvandring til Norge fra landet.

Skulle det likevel vise seg at utviklingen går i motsatt retning, vil Regjeringen i tråd med avtalens bestemmelser kunne innføre begrensninger på et senere tidspunkt innenfor overgangsperioden på til sammen sju år.

Mer informasjon:
Les mer om EØS-avtalen
Hva er EØS-midlene?
Kroatia nytt mottakerland av EØS-midler

Til toppen