Kultur og næring møttes i Tromsø

Kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland samlet over 300 deltakere fra kultur- og næringslivet til nasjonal kulturnæringskonferanse i Tromsø 26. og 27. mai.

Næringminister Monica Mæland og kulturminister Thorhild Widvey i Tromsø
Næringminister Monica Mæland og kulturminister Thorhild Widvey i Tromsø (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

 

Kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland samlet over 300 deltakere fra kultur- og næringslivet til nasjonal kulturnæringskonferanse i Tromsø  26. og 27. mai.

- Det er ofte et tynt skille mellom kultur- og næringspolitikk. Kulturpolitikken har næringspolitiske konsekvenser – og motsatt, sier næringsminister Monica Mæland.

Konferansen belyste ulike sider ved kulturnæringenes virksomhet og ga faglig innsikt og interessante eksempler på ulike veier mot levedyktige kulturnæringer. 

- Tromsø er selv et godt eksempel. Her er kommunen gode på både kultur og næring. De har skjønt at kultur også skaper næringsutvikling, sier Mæland.

- Dette er et fantastisk bakteppe for at kulturnæringsaktører fra hele landet kan utveksle erfaringer, knytte kontakter og dra veksler på hverandre, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Programmet for konferansen

På konferansen belyste både forskere og kulturnæringer spørsmål knyttet til:

  • Finansiering – privat og offentlig. 
  • Kulturnæringene, reiseliv og andre næringer. 
  • Kunstner, gründer og entreprenør. 
  • Kulturnæringer i internasjonale markeder.

 

Til toppen