Kulturdepartementet sender forslag til endringer i lotteriregelverket på høring

Kulturdepartementet foreslår endringer i lotteriregelverket for å styrke den norske lotteri- og pengespillmodellens rettslige stilling. Det foreslås nye og klarere vilkår og rammer for private lotterier. I tillegg flyttes ansvaret for å avgjøre søknader fra Kulturdepartementet til Lotteritilsynet.

Kulturdepartementet foreslår endringer i lotteriregelverket for å styrke den norske lotteri- og pengespillmodellens rettslige stilling. Det foreslås nye og klarere vilkår og rammer for private lotterier. I tillegg flyttes ansvaret for å avgjøre søknader fra Kulturdepartementet til Lotteritilsynet. 

-Regjeringen ønsker å tillate flere private lotterier for å styrke frivillig sektor. Det er en forutsetning at dette ikke skal utfordre Norsk Tippings enerettsmodellen eller føre til mer spillavhengighet. Vi ønsker et regelverk som er rettslig robust og forutsigbart for aktørene, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Forslaget som blir sendt på høring vil gi klarere regler for det private lotterimarkedet. Det vil tillate et begrenset privat lotterimarked, som likevel er betydelig større enn dagens marked. Dette skaper nye muligheter for de frivillige organisasjonene.

Sundvollen-erklæringen sier at ”beslutning om nye spillkonsepter skal tas av Lotteritilsynet”, og at ”regjeringen vil støtte opprettelsen av flere ikke-vanedannende lotterikonsepter som kan styrke frivilligheten, forutsatt at de ikke utfordrer EU-unntaket vi har fått for vårt spillmonopol. De store humanitære organisasjonene skal prioriteres”.

 

Hovedtrekkene i forslaget er som følger:

- Lotteritilsynet skal avgjøre lotterisøknader

- Det foreslås at det gis inntil fem tillatelser med 300 mill. kr. i årlig omsetningsramme.

- Hvis det er mer enn fem søkere som tilfredsstiller vilkårene i forskriften, vil de fem tillatelsene fordeles med loddtrekning.

- Tillatelsene får en lengde på syv år.

- Kun samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som har betydelig internasjonal virksomhet kan søke om tillatelse.

- Lotteriene skal ikke føre til spilleavhengighet.

- Minst halvparten av lotteriets omsetning (etter fradrag for gevinster) skal gå til formålene.

- Det foreslås i tillegg nye markedsføringsregler som skal sikre godt forbrukervern og forhindre at reklame for disse lotteriene skal føre til mer problematisk spillatferd.

  

Les høringsdokumentene i denne saken

 


Til toppen