Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 2014

Tore og Astrid Mikalsen på Vest-Lista er vinnere av årets kulturlandskapspris som ble delt ut på den nasjonale nettverkssamlinga for utvalgte kulturlandskap på Vest-Lista.

Tore og Astrid Mikalsen på Vest-Lista er vinnere av årets kulturlandskapspris som ble delt ut på den nasjonale nettverkssamlinga for utvalgte kulturlandskap på Vest-Lista.  

Prisvinnerne driver tradisjonelt landbruk på Jølle med storfe og sau. Driften på gården er slått og beite av store jordbruksarealer, samt lyngsviing av Jølleheia – en nasjonalt viktig kystlynghei. De er videre svært aktive til å restaurere steingarder og rydde gamle kulturlandskap.

F.v. Astrid og Tore Mikalsen, direktør Landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen
F.v. Astrid og Tore Mikalsen, direktør Landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen (Foto: Ellen Eskeland)
Til toppen