Kulturnæringskonferanse i Tromsø 26.-27. mai 2014

Kulturministeren og næringsministeren inviterer til kulturnæringskonferanse i Tromsø 26.-27. mai 2014.

Kulturministeren og næringsministeren inviterer til kulturnæringskonferanse i Tromsø 26.-27. mai 2014. Konferansen vil belyse ulike sider ved kulturnæringenes virksomhet og gi faglig innsikt og interessante eksempler på ulike veier mot levedyktige kulturnæringer. Det vil bli innlegg fra forskere, kulturnæringsaktører og private og offentlige aktører som på ulike måter kan fremme etablering og utvikling av kulturnæringene.

Du kan lese mer om konferansen og melde deg på på Kulturdepartementets nettsider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/kultur/kultur_og_naring/Konferanse.html?id=754275

 

Til toppen