Kultursenter bygger bro til felles fremtid for Kypros

EØS-midlene

I dag er det en FN-kontrollert buffersone som skiller gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter. For hundre år siden var det fargen på klærne. Med norsk støtte dokumenterer et nytt kultursenter flere hundre år med fredelig sameksistens.

– Jeg håper dette senteret kan være med å bygge en bro til en felles framtid for hele øya, sa den kypriotiske presidenten, Nicos Anastasiades, under åpningen i Nikosia 15. september.

Kultursenteret er plassert tett ved buffersonen i Europas siste delte by. 1500 malerier, 6000 bøker og manuskripter og et ukjent antall historiske gjenstander forteller om Kypros’ historie fra 1700-tallet og frem til i dag.

     Les mer: Bilder fra samlingen

Senteret er finansiert med støtte fra blant annet Norge gjennom EØS-midlene. Men det hadde ikke vært mulig uten Costas og Rita Severis. Det er på grunn av deres samlinger og utrettelige innsats det er blitt realisert.

Det startet med at de som ungt ektepar manglet bilder i hjemmet sitt.

– Deretter ble det en slags avhengighet. Vi klarte ikke stoppe, sier Rita Severis, som med innlevelse forteller om hverdagsliv, arkitektur og kulturhistorie fra de siste tre århundrene på øya.

Dette var en periode i Kypros’ historie i hovedsak preget av fred, og der de ulike befolkningsgruppene levde side om side. På slutten av 1800-tallet var fargene på klærne måten å skille dem på.

– Tyrkiskkypriotene brukte lyse klær, mens greskkypriotene brukte mørkere farger. De tyrkisk-kypriotiske damene dekket heller ikke til ansiktet. De var langt mer sekulariserte enn andre muslimske kvinner i regionen, sier Severis.

Formålet med senteret er å vise fram øyas kulturhistorie og kulturarv i forsoningens ånd, og å øke forståelsen og kunnskapen om at dette er en historie og arv som er felles.

– Vi ville dele våre samlinger med hele øya og håper dette senteret kan fostre en kultur av toleranse og være en plattform for fredelig sameksistens, sa Costas Severis under åpningen.

Rita Severis viser president Nicos Anastasiades rundt i utstillingsdelen av kultursenteret. (Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD)

I tillegg til utstillingen over fire etasjer er det etablert et eget forskningssenter og bibliotek. Ungdom og skolebarn både nord og sør for buffersonen er en viktig målgruppe. Senteret tar imot skolebesøk og låner ut stedet til ulike kulturaktiviteter.

Prosjektet er realisert med fem millioner kroner i støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Norske og kypriotiske myndigheter har vært enige om å bruke en stor del av den norske støtten til Kypros på tiltak for å styrke dialogen og samarbeidet mellom gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter.

     Les mer: Norskstøttede prosjekter på Kypros

Til toppen