Kumjølkkvotane for 2014

Statens landbruksforvaltning (SLF) melder at 9 464 kumjølkprodusentar har fått berekna ein total disponibel kvote for produksjon av kumjølk på omlag 1 672 millionar liter for kvoteåret 2014. Omlag 12,5 prosent av desse produsentane er samdrifter.

Statens landbruksforvaltning (SLF) melder at 9 464 kumjølkprodusentar har fått berekna ein total disponibel kvote for produksjon av kumjølk på omlag 1 672 millionar liter for kvoteåret 2014. Omlag 12,5 prosent av desse produsentane er samdrifter.

Samanlikna med kvoteåret 2013 er den totale disponible kvoten redusert med 0,09 prosent. 

Om SLF
Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Kveldsbeiting på Renndølsetra, Sunndal kommune.
9 464 kumjølkprodusentar har fått berekna ein total disponibel kvote for produksjon av kumjølk på omlag 1 672 millionar liter for kvoteåret 2014. (Foto: Eivind Ryste, Møre og Romsdal fylke)
Til toppen