Kunnskap i arbeid mot radikalisering

Forebygging av radikalisering gjennom lovverk og i samarbeidet med lokale myndigheter og frivillige organisasjoner. Dette var tema da statsråd Solveig Horne møtte den britiske minister for sikkerhet og migrasjon, James Brokenshire.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Horne har et særlig ansvar for forskning og forebygging i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Britene både utfordrer og konfronterer ungdommene på deres verdensbilde. Dette var tema da de to ministrene møttes i London for å utveksle erfaringer i et arbeid som står høyt på den politiske dagsorden både i Storbritannia og Norge.

- Det er interessant å høre hvordan britene samarbeider med de religiøse miljøene og frivillige organisasjoner. Lov om statsborgerskap er også relevant å snakke om i arbeidet med å forebygge at unge reiser ut som fremmedkrigere, sier Horne.

Bekjempelse av barnefattigdom

Solveig Horne har et overordnet ansvar for å koordinere regjeringens arbeid for å bekjempe barnefattigdom. I den anledning møtte statsråden den britiske Child Poverty Unit som arbeider på tvers av flere departement med å utarbeide statistikk og kunnskap til bruk for lokale myndigheter og offentlig debatt.

- Det er svært interessant å høre om tiltak britene jobber med for å bekjempe barnefattigdom med ulike program rettet mot barn og deres familier.

Statsråden besøkte også bydelen Lambeth for å lytte til erfaringer i arbeidet med tidlig hjelp til utsatte unge mødre og hvordan tjenestene samarbeider på tvers av sektorer.  

 

James Brokenshire og Solveig Horne. (Foto: BLD)
James Brokenshire og Solveig Horne. (Foto: BLD)

 

Til toppen