Kunnskapsminister Røe Isaksen: Jeg er inhabil

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber om at det utnevnes en settestatsråd for å behandle den varslede klagesaken om ”Mødre for muslimsk grunnskole”.

- Jeg ser at det kan stilles spørsmål ved min habilitet. Det er viktig at alle føler seg trygge på at klagen blir behandlet på en uhildet måte. Derfor vil jeg be statsministeren om at det utnevnes settestatsråd i denne saken, sier Røe Isaksen.

Utdanningsdirektoratet godkjente mandag 31. mars privatskolen ”Mødre for muslimsk grunnskole”. Kunnskapsdepartementet er klageinstans i denne saken.

- Jeg har sett grundig på saken både ut fra et integreringsperspektiv og fordi Utdanningsdirektoratet først avslo søknaden. Jeg ba derfor om en gjennomgang av hvilke muligheter jeg hadde for å omgjøre direktoratets vedtak på eget initiativ, sier Røe Isaksen.

Forvaltningsloven har en bestemmelse som gjør det mulig å omgjøre et slikt vedtak uten at det er kommet inn en klage.

- Mens departementet vurderte om vilkårene for omgjøring var til stede, ble jeg kjent med at Oslo kommune ønsket å påklage saken.

Skolebyråd Anniken Hauglie (H) i Oslo sendte kunnskapsministeren onsdag 9. april en tekstmelding hvor hun informerte om at hun i media hadde sagt at hun var positiv til å sende inn en klage på godkjenningen av søknaden fra ”Mødre for muslimsk grunnskole”.

Statsråden skrev i svaret:

”Sikker på det? Da gjør du dette til en politisk sak, og du vet vi ikke kan ta klagen til følge. Det vil kun forlenge en dårlig sak for oss.”

Hauglie svarte rett etterpå: ”Jeg (og byrådsavdelingen) trodde ikke vi hadde det (klageadgang, red. anmerk), men TV2 viste meg e-posten fra Udir. Ap, FrP har/skal foreslå i bystyret å klage. Da er det vanskelig å avvise det iom forslaget sikkert får flertall, pluss at min anbefaling var å avvise søknaden. Mitt svar var at jeg var positiv til å prøve muligheten.”

Kunnskapsministeren svarte da: ”OK. Forstår det”.

- Jeg burde ikke ha besvart tekstmeldingen slik. Det var en dårlig vurdering fra min side.  Jeg burde ha avventet departementets vurdering av klagesaken før jeg uttalte meg. Jeg ser at min tekstmelding reiser spørsmål om min habilitet i behandlingen av klagesaken. Jeg vil derfor be om at det utnevnes en settestatsråd. Jeg vil ikke lenger ha befatning med denne konkrete saken.

Tekstmeldingene er journalført både i Kunnskapsdepartementet og i Oslo kommune. Statsministerens kontor vil fremme en kongelig resolusjon om settestatsråd i første mulige statsråd etter at klagen er mottatt.

Til toppen