Vis hele kalenderen

15.12.2014

 • Kunnskapsministeren får råd om framtidas fagskoler

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Sted: Auditoriet R5, Akersgata 59, Oslo.

  Fagskoleutvalget overleverer sine forslag til endringer for fagskoleutdanningen til kunnskapsministeren mandag.

  Fagskoleutvalget overleverer sine forslag til endringer for fagskoleutdanningen til kunnskapsministeren mandag.

   

  • Overleveringen streames også direkte på Kunnskapsdepartementets hjemmeside. 

  Fagskoleutdanningene er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskolene tilbyr viktige yrkesutdanninger som samfunnet har behov for, som for eksempel innen teknisk industri, i helsesektoren og i sjøfartsnæringen. 

  Fagskoleutvalget har sett nærmere på utfordringene for fagskolene og leverer sine forslag i NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Utvalget løfter fram følgende hovedutfordringer:

  • Fagskolens uklare plass og svake status i det norske utdanningssystemet
  • Arbeidslivets manglende eierskap til fagskolen
  • Behov for å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningene
  • Uhensiktsmessig og for svak styring av fagskolesektoren, herunder uhensiktsmessig struktur
  • Utilstrekkelig finansiering gjennom et utilfredsstillende finansieringssystem 

  I regjeringserklæringen heter det at regjeringen vil styrke fagskoleutdanningene og gjeninnføre statlig finansiering. Kunnskapsministeren tar i den forbindelse sikte på å starte arbeide med en melding til Stortinget om sektoren i løpet av 2015.  

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil være tilgjengelig for pressen rett etter overleveringen. Også fagskoleutvalgets leder professor Jan Grund vil være til stede.  

Til toppen