Vis hele kalenderen

02.04.2014

 • Kunnskapsministeren i Stortingets ordinære spørretime

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen må svare på tre spørsmål i Stortingets ordinære spørretime.

   

  12. Fra Norunn Tveiten Benestad (H) til kunnskapsministeren

  Høsten 2011 tok universitetene i Agder og Rogaland opp de første kullene til 3-årige jusstudier. Flere statlige høgskoler tilbyr også treårig bachelor-utdanning i juss. De første kullene fullfører nå graden. Mange ønsker å gå videre til en mastergrad ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Trondheim. I dag må disse kandidatene søke videre opptak via Samordnet Opptak, basert på karakterene fra videregående skole. Dette oppfattes som urimelig. Kan statsråden bidra til en bedre løsning for overgang til masterstudier for disse kandidatene?

  13. Fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskapsministeren

  For ikke lenge siden møtte jeg klasse 1STA på Randaberg videregående skole i Rogaland, der elevene hadde sett seg lei av at Facebook og spill stjal oppmerksomheten deres bort fra undervisningen. Klassen legger nå bort datamaskinen når de ikke har bruk for den. Elevene utfordrer oss politikere og etterlyser en strategi for å sikre at digitale hjelpemidler brukes fornuftig og ikke stjeler oppmerksomhet fra undervisningen. Hvordan mener statsråden digitale hjelpemidler kan brukes mest mulig fornuftig i undervisningen?

  14. Fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

  Barn og unge er blant dei som lettast vert påverka av forureina inneluft. Mange skular og barnehagar har dårleg fysisk miljø. Sidan førekomsten av astma og allergi er høg, særleg blant barn og unge, er det viktig at inneklima er best mogleg i barnehagen, skulen og andre offentlege lokale. Ifylgje opplæringslova har alle elevar i grunnskulen og vidaregåande skular rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Kva vil regjeringa gjere for å sikre alle elevar denne retten?

Til toppen