Vis hele kalenderen

19.11.2014

 • Kunnskapsministeren i Stortingets spørretime

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar i Stortingets muntlige spørretime i dag. Han må også svare på seks spørsmål i den vanlige spørretimen.

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar i Stortingets muntlige spørretime i dag. Han må også svare på seks spørsmål i den vanlige spørretimen:

  19. Fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til kunnskapsministeren

  I rapporten Nordkloden slår regjeringen fast at Norge skal være ledende på kunnskap om nord, for nord og i nord. Kunnskapsinstitusjonene i nord gir oss grunnlaget for å omgjøre kunnskap og ressurser til arbeidsplasser og verdiskaping. Universitetet i Nordland er ledende innen havbrukskunnskap. I havbruksnæringa har vi fortrinn til økt verdiskaping. Vi har Høgskolen i Narvik med sitt teknologimiljø som er viktig for utvikling av leverandørindustrien. Hvorfor er de to institusjonene knapt nok nevnt i regjeringens nordområdepolitikk?

  20. Fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Nordområdepolitikken gir Norge verktøy på flere nivåer for å forebygge og dempe politiske konflikter. I dagens situasjon kan kunnskapspolitikken bidra til dialog og holde kanaler og møtesteder åpne. I statusrapporten 'Nordkloden' er det generelt få nye tiltak. I kunnskapsdelen er dette særlig påfallende. Vil statsråden, på tross av at statusrapporten, ikke legger vekt på det, bruke kunnskapspolitikken til å utvikle og styrke initiativer som kan stimulere til forsknings- og kunnskapssamarbeid med Russland?

  21. Fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

  Ved noen høyskoler og videregående skoler i fylker som Oslo, Østfold og Telemark har det oppstått konflikter rundt bruk av heldekkende plagg som niqab og burka. Til nå er det skoleeier lokalt som har grepet inn og bestemt at slike plagg ikke kan brukes, fordi det gjør det vanskelig å kommunisere i undervisningen. Hva mener statsråden om behovet og muligheten for å skape nasjonale regler og retningslinjer for dette, slik at vi ikke stadig får flere lokale konflikter som må håndteres av den enkelte skoleeier alene?

  19. Fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til kunnskapsministeren

  I rapporten Nordkloden slår regjeringen fast at Norge skal være ledende på kunnskap om nord, for nord og i nord. Kunnskapsinstitusjonene i nord gir oss grunnlaget for å omgjøre kunnskap og ressurser til arbeidsplasser og verdiskaping. Universitetet i Nordland er ledende innen havbrukskunnskap. I havbruksnæringa har vi fortrinn til økt verdiskaping. Vi har Høgskolen i Narvik med sitt teknologimiljø som er viktig for utvikling av leverandørindustrien. Hvorfor er de to institusjonene knapt nok nevnt i regjeringens nordområdepolitikk?

  20. Fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Nordområdepolitikken gir Norge verktøy på flere nivåer for å forebygge og dempe politiske konflikter. I dagens situasjon kan kunnskapspolitikken bidra til dialog og holde kanaler og møtesteder åpne. I statusrapporten 'Nordkloden' er det generelt få nye tiltak. I kunnskapsdelen er dette særlig påfallende. Vil statsråden, på tross av at statusrapporten, ikke legger vekt på det, bruke kunnskapspolitikken til å utvikle og styrke initiativer som kan stimulere til forsknings- og kunnskapssamarbeid med Russland?

  21. Fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

  Ved noen høyskoler og videregående skoler i fylker som Oslo, Østfold og Telemark har det oppstått konflikter rundt bruk av heldekkende plagg som niqab og burka. Til nå er det skoleeier lokalt som har grepet inn og bestemt at slike plagg ikke kan brukes, fordi det gjør det vanskelig å kommunisere i undervisningen. Hva mener statsråden om behovet og muligheten for å skape nasjonale regler og retningslinjer for dette, slik at vi ikke stadig får flere lokale konflikter som må håndteres av den enkelte skoleeier alene?

Til toppen