Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kvalitetssikringsrapporten ”Fremtidig regjeringskvartal”

Regjeringen vil ta de beslutningene som er nødvendig for å komme videre og sørge for god gjennomføring, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han mottok kvalitetssikringsrapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” den 17. februar 2014.

Regjeringen vil ta de beslutningene som er nødvendig for å komme videre og sørge for god gjennomføring, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han mottok kvalitetssikringsrapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” den 17. februar 2014.

Manus, med forbehold om endringer under fremføring.

 

Takk for denne rapporten. Takk for deres faglige anbefalinger.

Vi har nå flere utredninger med anbefalinger om hvordan det nye regjeringskvartalet skal utformes. Det er viktig at et så stort prosjekt er godt utredet. God planlegging sparer kostnader. Det legger grunnlaget for gode løsninger for de som skal jobbe i byggene. Og det er viktig for å ivareta behovene til innbyggerne, lokalt næringsliv og besøkende til hovedstaden som skal benytte seg av byrommet. 

Jeg merker meg at kvalitetssikringsrapporten støtter opp om konseptvalgsutredningen på de fleste punkter. Her anbefales også alternativ Øst. Det vil si en oppbygging av regjeringskvartalet mellom Akersgata og Møllergata.

Jeg ser at dere fremhever langsiktighet som et aspekt regjeringen bør ta hensyn til, muligheten til å utvide kvartalet mot Hammersborg etter behov noen tiår frem i tid.

Og jeg noterer at dere anbefaler en mer konsentrert løsning. En høyere tomteutnyttelse i eksisterende regjeringskvartal. Potensielt høyere bygninger enn forutsatt i konseptvalgsutredningen. Og at utvidelsen mot nord-øst mot Hammersborg bør skje så sent som mulig.

Nettopp hvor vi skal bygge opp regjeringskvartalet og hvor kompakt det skal bli, og hvordan fremtidige behov ivaretas er noen av spørsmålene regjeringen må ta stilling til. 

Jeg er opptatt av at vi skal ha en involverende prosess. Prosessen er viktig. For den avgjørelsen vi til syvende og sist skal ta, det er en avgjørelse som skal stå for generasjoner fremover. Før regjeringen gjør sine første viktige beslutninger om det fremtidige regjeringskvartalet, så vil vi lytte til innspill fra de ulike fagmiljøene og andre som er interessert. Det skal være en god prosess med Oslo kommune, med Riksantikvaren, fagmiljøer, og næringsdrivende og andre.

Vi er allerede i dialog med både Oslo kommune og med Riksantikvaren. Og jeg har mottatt innspill fra blant andre Norske arkitekters landsforbund, og fra interesserte innbyggere. Det er bra at vi får frem synspunkter på utredningene som er lagt frem det siste året, og synspunkter på hvilke hensyn som skal vektlegges når regjeringen skal fatte sine beslutninger.

Departementet vil derfor invitere organisasjoner, næringsinteresser og andre til å komme med innspill på et eget møte som vi skal arrangere i mars.

Jeg legger også vekt på å ha god dialog med Stortinget i denne saken. Jeg har allerede hatt ett møte med de parlamentariske lederne for å orientere om selve prosessen. Og vi tar sikte på å ha flere møter med partiene i Stortinget. Vi vil være lydhøre fordi det er viktig å komme frem til samlende løsninger i denne saken.

Den første viktige beslutningen regjeringen skal ta er altså beslutningen om konseptuell løsning. Beslutningen vil blant annet dreie seg om hvor vi skal bygge og hvor mye vi skal bygge. Vi vil fatte beslutninger som har betydning for sikkerhet og miljø. For arbeid og samhandling i kvartalet, for kunst og kulturmiljø, for næringsdrivende og trafikanter, og selvsagt også ta i betraktning ønsket om en mest mulig langsiktig løsning. 

Jeg vet at mange har to spørsmål på blokken sin. Det ene er hva skjer med Høyblokka og Y-blokka, og alternativt når vil regjeringen ta beslutningen.

Det er en sak hvor det er mange synspunkter, og det er sterke synspunkter. Og synspunktene går i ulik retning. Like før jul deltok jeg på et møte der jeg skulle holde et innledning om regjeringskvartalet. Den dagen var det oppslag i tre aviser, med tre ulike anbefalinger. Og jeg merket meg også at både de og andre var veldig opptatt av at statsråden og regjeringen raskt måtte ta en beslutning, men det var da underforstått at man helst måtte være enig med dem.

Jeg legger vekt på at den beslutningen vi tar, det er en beslutning som skal stå i generasjoner. Og når vi skal ta beslutninger som skal stå i generasjoner, så er det viktig at vi forsøker å komme frem til en riktig beslutning, en beslutning som alle kan føle trygghet for er vel overveid. Samtidig er det også helt nødvendig at vi holder fremdrift og at vi fatter nødvendige beslutninger for å holde fremdrift i hele prosjektet. 

Regjeringen vil gjøre en helhetsvurdering hvor vi både vil tenke på kulturminner, verneverdier og kunst, bymiljø og byutvikling, sikkerhet og funksjonalitet, og selvsagt også langsiktighet.

Regjeringskvartalet bærer sterkt preg av den tragiske hendelsen 22. juli 2011 og er et sår i byrommet. Flere bygg står tomme og uvirksomme. Det har også betydelige kostnader. Jeg ønsker at vi så snart som mulig skal gjøre noe med dette. Vi har enda flere års planlegging og forprosjektering foran oss før vi kan forvente å se nye bygg reise seg. Regjeringen vil ta de beslutningene som er nødvendig for å komme videre og sørge for god gjennomføring.  Vi har nå et bedre grunnlag for å ta de beslutningene.

Takk for oppmerksomheten.