Landbruk i hele landet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har nå besøkt landbruket i alle landets fylker. - Satsingsviljen er stor i det norske landbruket, sier landbruks- og matminister Listhaug.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har nå besøkt alle landets fylker. Besøkene hos et tverrsnitt av det norske landbruket i alle landets fylker har gitt Landbruks- og matministeren mulighet til å sette seg nærmere inn i problemstillinger og særtrekk ved hele verdikjeden i landbruket. Hun har besøkt både store og små bruk, og møtt mange representanter for bl a utøvere i jordbruk, skogbruk og reindrift, næringsmiddelindustri, trebasert industri og organisasjoner i sektoren.

- Jeg har fått et godt innblikk i tverrsnittet av hele landets jordbruk, både små og store bruk. Det har vært gode møter med matprodusenter, næringsmiddelindustri og andre aktører innen landbruks- og matsektoren. Det fins løsningsorienterte og framtidsretta næringsutøvere over hele landet. Jeg opplever at satsingsviljen og investeringslysten er stor hos norske bønder i dag, sier statsråd Listhaug, som tar med seg innspill fra fylkesbesøk inn i sitt videre arbeid. 

Tirsdag 21. oktober besøkte landbruks- og matministeren det bynære og urbane landbruket i Oslo. Tema for fylkesbesøket i Oslo var bynært og urbant landbruk, matkulturformidling for barn og unge, Inn på tunet-tilbud i Maridalen og bybiprosjekt i Oslo.

Dette er første gang en landbruks- og matminister har vært på et fylkesbesøk i Oslo og gjort seg kjent med det urbane og det bynære landbruket. Tidligere har statsrådsbesøk  blitt lagt til Akershus-landbruket. Derfor var statsrådsbesøket i går historisk.

Bogstad gård

Landbruks- og matminister Listhaug fikk orienteringer om bynært landbruk på Bogstad gård i Maridalen. Bogstad gård driver økologisk jordbruk og bruker biogjødsel fra Oslos gjenvinningsentral. Skogsdrift og flerbruk, besøksgård, grønt arbeid og kulturlandskap var også tema på besøket.
Landbruks- og matminister Listhaug fikk orienteringer om bynært landbruk på Bogstad gård i Maridalen. Bogstad gård driver økologisk jordbruk og bruker biogjødsel fra Oslos gjenvinningsentral. Skogsdrift og flerbruk, besøksgård, grønt arbeid og kulturlandskap var også tema på besøket.

Geitmyra Matkultursenter for barn og unge og Geitmyra skole- og parsellhager  

Urbant landbruk i Oslo: landbruks- og matminister Listhaug møtte barnehagebarn og skoleelever fra Sagene skole på besøk ved Geitmyra Matkultursenter for barn og unge og Geitmyra skole- og parsellhager. Her fikk Listhaug orientering om MAJOBO, som jobber for kortreist økologisk «mat og jord der du bor».
 
Urbant landbruk i Oslo: landbruks- og matminister Listhaug møtte barnehagebarn og skoleelever fra Sagene skole på besøk ved Geitmyra Matkultursenter for barn og unge og Geitmyra skole- og parsellhager. Her fikk Listhaug orientering om MAJOBO, som jobber for kortreist økologisk «mat og jord der du bor».
Urbant landbruk i Oslo: landbruks- og matminister Listhaug møtte barnehagebarn og skoleelever fra Sagene skole på besøk ved Geitmyra Matkultursenter for barn og unge og Geitmyra skole- og parsellhager. Her fikk Listhaug orientering om MAJOBO, som jobber for kortreist økologisk «mat og jord der du bor».

Skjerven gård 

Landbruks- og matminister Listhaug på gårdsbesøk på Skjerven gård i Maridalen. Skjerven gård har dagtilbud for hjemmeboende demente.
 
Overrekkelse av sertifiseringsbevis for Inn på Tunet til Skjerven gård.
Overrekkelse av sertifiseringsbevis for Inn på Tunet til Tori og Jon Ivar Bakke på Skjerven gård.

Stensparken ByBi  

Landbruks- og matminister Listhaug på besøk hos Stensparken ByBi. Bybi-prosjektet bidrar til urban matproduksjon, sosialt entreprenørskap, rekruttering og kompetanseheving innen urban birøkt, og har også en besøksbigård for barn og unge.
Landbruks- og matminister Listhaug fikk tappe sin egen honning hos Stensparken ByBi.
 
Landbruks- og matminister Listhaug på besøk hos Stensparken ByBi. Bybi-prosjektet bidrar til urban matproduksjon, sosialt entreprenørskap, rekruttering og kompetanseheving innen urban birøkt, og har også en besøksbigård for barn og unge.
Landbruks- og matminister Listhaug på besøk hos Stensparken ByBi. Bybi-prosjektet bidrar til urban matproduksjon, sosialt entreprenørskap, rekruttering og kompetanseheving innen urban birøkt, og har også en besøksbigård for barn og unge.
 
Bie 
 
Bie
(Alle foto: LMD)
Til toppen