Landbruks- og matdepartementet på studietur til Brussel

Av Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

Ledelsen i Landbruks- og matdepartementet var på studietur til Brussel denne uken for å bli oppdatert på viktige landbruks- og matpolitiske saker i EU.

Departementsråden og ekspedisjonssjefene i Landbruks- og matdepartementet følger nøye med når landbruksråden og matråden ved EU-delegasjonen deler på kunnskapen. Foto: Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

Ledelsen i Landbruks- og matdepartementet var på studietur til Brussel denne uken for å bli oppdatert på viktige landbruks- og matpolitiske saker i EU.

Landbruksråd Knut Øistad og matråd Bente Odlo ved EU-delegasjonen var vertskap da administrativ ledelse i Landbruks- og matdepartementet (LMD) hadde tettpakket program i Brussel 13. og 14. oktober. Ledergruppen, ved departementsråd Leif Forsell og ekspedisjonssjefene i departementets avdelinger, fikk detaljerte statusoppdateringer om aktuelle saker i EU og i forholdet mellom Norge og EU.

Gruppen diskuterte aktuelle problemstillinger knyttet til norsk deltakelse i EUs forskningsaktiviteter samt EUs politikk på områder som forskning, handel, klima og energi, og ikke minst reformer i EUs landbrukspolitikk og en rekke saker av betydning for mattrygghet.

Besøket inkluderte møter med internasjonale eksperter og norske fagmiljøer i Brussel, blant annet ansatte ved EU-delegasjonen, Norges Forskningsråd, EFTA-sekretariatet, EFTAs overvåkingsorgan ESA, og ulike deler av Europakommisjonen.

- Det gir noe ekstra å diskutere disse problemstillingene i Brussel, hvor så mange av premissene for mattrygghet og internasjonal handel med landbruksvarer blir lagt, understreker landbruksråd Knut Øistad ved EU-delegasjonen.

Til toppen