Landbruks- og matministeren har møtt Reindriftsstyret

Det årlige møtet mellom landbruks- og matministeren og Reindriftsstyret har vært avholdt i dag, mandag 8. desember. Hensikten med møtet er informasjonsutveksling, samt å få en felles forståelse av problemer og utfordringer i næringen.

Det årlige møtet mellom landbruks- og matministeren og Reindriftsstyret har vært avholdt i dag, mandag 8. desember. Hensikten med møtet er informasjonsutveksling, samt å få en felles forståelse av problemer og utfordringer i næringen. 

Det ble oppnevnt nytt reindriftsstyre i år, og det ledes av Lodve Solholm, fylkesmann i Møre- og Romsdal.  Leder og tre medlemmer er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, tre medlemmer er oppnevnt av Sametinget. Reindriftsstyret har en viktig rolle i den offentlige forvaltningen av reindriften i Norge. 

- Styret har kommet godt i gang med komplekse saker i løpet av sin korte virketid. Jeg har derfor store forventninger til styrets arbeid fremover, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Ett viktig tema som ble tatt opp på møtet er reintallstilpasningen, øvrige tema som ble drøftet er tap i reindriften, arealutfordringer, radioaktivet og manglende avklaringer av siidagrenser i enkelte vinterbeiteområder.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møtte i dag det nye Reindriftsstyret. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sammen med leder i Lodve Solholm, og resten av styret.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møtte i dag det nye Reindriftsstyret. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sammen med leder i Lodve Solholm, og resten av styret. (Foto: LMD)
Til toppen