Landbruks- og matministerens skriftlig svar på Dokument 8:13 S (2014-2015) Representantforslag fra representantene Knut Storberget, Odd Omland, Hege Haukeland Liadal og Arild Grande.

Om å sikre opprinnelsesmerking på mat og opprette en dagligvareportal

Til toppen