Landbruks- og matministerens skriftlig svar på Dokument 8:14 S (2014-2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Else-May Botten og Ingvild Kjerkol

Om å sikre konkurransedyktige rammebetingelser i meierisektoren

Til toppen