Landbruks- og matministerens skriftlig svar på Dokument 8:5 S (2014-2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Liv Signe Navarsete

Om handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i mat og dyr

Til toppen