Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr. Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014- Endringer i statsbudsjettet 2014 mm.

Til toppen