Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1057 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Sammenheng mellom dyretetthet, besetningsstørrelser og antibiotika bruk

Til toppen