Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1145 fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp)

Oversikt over tilskudd til jord og driftsbygninger mm i perioden 1990-2014

Til toppen