Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1151 fra stortingsrepresentant André N. Skjelstad (V)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Omorganiseringsprosessen i Mattilsynet