Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 190 fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Økologisk matproduksjon