Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 246 fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H)

Gjeldutviklingen i norsk landbruk

Til toppen