Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 289 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Hestenæringen

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 289 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Til toppen