Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 295 fra stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Antibiotikaresistente bakterier i norsk slaktekylling

Til toppen