Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 446 fra stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (A)

Skogsveisak i Gratangen