Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 446 fra stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (A)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Skogsveisak i Gratangen