Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 452 fra stortingsrepresentant Martin Henriksen (A)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet