Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 500 fra stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V)

Merking av egg fra burhøns

Til toppen